Metoda D.Dziamskiej w naszym przedszkolu
   
data wpisu: 05 maja 2010
Metoda D.Dziamskiej w naszym przedszkolu

Juz w ubiegłym roku dzieci zetknęły się z metodą D.Dziamskiej, a aktualnie bardzo często pracują tą metodą. Jest ona oparta na integracji sensorycznej czyli integruje pracę wszystkich zmysłów i daje doskonałe efekty m.in. w kształtowaniu u dzieci pamięci, uwagi,  gotowości do nauki pisania oraz orientacji w przestrzeni. Dzieci koordynują ruchy i czynnosci do słyszanego rytmu i aktywizują  swoje działania.


Tok zajęcia :  1. Rytmiczne rysowanie, wycinanie, wykonywanie czynnosci przy muzyce

  2. Praca plastyczno-konstrukcyjna

  3. Przygotowanie karty zbiorczej

  4. Dowolny rodzaj edukacji zaproponowany przez dzieci lub nauczyciela
Copyright Przedszkole „PROMYCZEK” w Bydgoszczy © 2009